Професионален портал за матраци и обзавеждане за спалня

за един спокоен сън

Последни новини

Реклама

Общи условия

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Уеб сайт” означава уеб сайтът matraci.pro,  включително базата данни с информация за търговци, производители и онлайн реклама, дизайнът, текстът, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения, всички домейни, свързани със сайта и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от сайта.

2. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.
matraci.pro си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

3. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са собственост на matraci.proи/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на matraci.proи/или на неговите партньори е забранено. matraci.proси запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения, съобразно предвидения от закона ред.

4. ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ

Уеб сайтът не може да бъде използван за:

Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство.

Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи по преценка на matraci.proили по каквато и да било друга причина.

Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели.

Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства, включително роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства.

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта.

Да увреди неговата функционалност.

Да натовари неговата инфраструктура.

Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта.

Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност. Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно matraci.proи неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

matraci.proне може да гарантира качеството, надеждността, годността за определена цел и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в онлайн базата данни, както и информацията за тях, предоставена в други части на Уеб сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин с Уеб сайта.

matraci.proне може да гарантира, че:

Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време.

Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.

Данните за фирмите ще бъдат винаги верни и без грешки.

Екипът  на matraci.pro не поема нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове.
matraci.pro не носи отговорност за съдържанието на статии, публикувани на този Уеб сайт. Статиите изразяват личното виждане, мнение и оценка на техните автори. В случай, че  някоя статия съдържа предложения и съвети, то matraci.proпо никакъв начин не гарантира практическата им приложимост и не носи отговорност за резултатите от тяхното прилагане. Изразените в тези статии мнения, оценки, изводи, анализи, съвети и препоръки по никакъв начин не отразяват официалното становище на matraci.proс оглед на поместената в тях информация 

6.ДРУГИ

matraci.pro си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
matraci.pro може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.
Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас и matraci.proотносно ползването от Ваша страна на Уеб сайта.
Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

Още в тази категория: « Абонаменти и реклама

Реклама

Станете наш приятел